Rokycanova 784/9b, Olomouc +420 778 456 877 info@katpet.cz

Návod na čištění kuchyní

NÁBYTEK: Návod na čištění

10. 8. 2020 admin 0 Comment

Nábytek: návod na čištění

insert image

Rádi bychom Vám doporučili postupy pro čištění a ošetřování povrchů materiálů, použitých na námi vyráběném nábytku. Pokud se budete řídit našimi radami, prodloužíte živostnost materiálů a ony se Vám odvděčí trvalou krásou a užitnou hodnotou.

Návod k ošetřování povrchu olejovaného nábytku

 • Na plochách jsou použity přibarvené šelakové základy a následně je plocha dokončena olejovou politurou. Tím je dosažen požadovaný vzhledový efekt a poskytnuta dřevu základní ochrana proti nečistotě a vlhkosti.
 • Plochy jsou po velmi krátkou dobu odolné proti vodě a jiným tekutinám (cca 1 minutu).
 • Nejsou odolné proti páře.
 • Normální čistění lze provádět hadříkem jemně zvlhčeným na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky velmi slabou mýdlovou vodou (lze použít i tekuté mýdlo cca 3 kapky na šálek vody).
 • Doporučujeme použít měkký hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna, například flísové utěrky. V žádném případě se nesmí použít koncentrovaný nebo abrazivní čisticí prostředek (čistící pasty, kaše, prášky a jiné látky schopné poškrabat plochu).
 • Pro oživení a ošetření opotřebených ploch nábytku se doporučuje vosko-olejová politura. Ta se nanese slabě hadříkem a po pár minutách se přebytek setře suchým flanelovým hadříkem až do dosažení rovnoměrně matné plochy.
 • Pokud jsou na ploše skvrny, rýhy apod., je možno je opravit pouze obroušením až na dřevo a novým nánosem šelaku a oleje.

Návod k ošetřování povrchu nábytku vyrobeného z lamina

 • Jedná se o desky z třísek pojených formaldehydovou pryskyřicí, plošně lisované, s povrchovou úpravou laminováním dekorativní folií.
 • Výrobek nečistěte abrazivními prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu), organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi.
 • Nejste-li si jisti vhodností čisticího prostředku, pak jej neaplikujte nebo jej nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě!!!
 • Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • Prach z nábytku odstraňte čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky.
 • Čistění provádějte běžnými saponátovými prostředky s následným vytřením do sucha.
 • Mějte na paměti, že nejproblematičtější místo je spoj mezi deskou a hranou nebo deskou a nehraněnými částmi nábytku, zejména ze spodní strany, která stojí na podlaze. V případě, že se Vám dostane voda na tento spoj, je nutné ji co nejrychleji vytřít hadříkem do sucha a vysušit.
 • Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, vlastní přepravou, manipulací, neodbornou montáží spotřebitelem a nesprávným používáním.
 • Záruka se nevztahuje na silikonové a akrylové spoje.

Návod k ošetřování povrchu lakovaného nábytku

 • K odstranění prachu a lehkého znečistění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky.
 • Ošetřovanou plochu nábytku lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem.
 • Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.
 • Při silnějším znečistění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného.
 • Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem.
 • Při použití ostatních komerčních prostředků na čistění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku.
 • V žádném případě nesmí být použity pro ošetření bílých, nebo světlých ploch barevné čističe nebo politury a jiné přípravky obsahující olej. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění.
 • Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva.

Návod k používání a údržbě nerezových výrobků

 • Výrobky z nerezové oceli v matné nebo lesklé povrchové úpravě nejsou náročné na údržbu. Postačí jejich pravidelné otření vlhkým hadrem z měkkého materiálu, namočeným nejlépe ve vlažné vodě se saponátem. Po otření vlhkým hadrem je potřeba ještě celý povrch otřít suchou utěrkou, nejlépe z mikrovlákna.
 • Toto ošetření je potřeba provádět v pravidelném intervalu cca 14 dnů (záleží na prašnosti a míře znečistění prostředí).
 • V případě, že dojde ke znečistění povrchu, např. při dolévání tekutého mýdla, je potřeba toto znečistění IHNED odstranit, a to postupem popsaným výše.
 • Silné znečistění může mít za následek vytvoření špinavé korodující vrstvy, která může po určité době způsobit i u nerez materiálů povrchovou korozi.
 • V žádném případě není možné používání abrazivních čisticích prostředků, kyselin apod., které by mohly nenávratně poškodit povrch výrobků.
 • k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, speciální spreje na nerez nebo čisticí ubrousky a sprej od firmy BERNER.

OCHANA NÁBYTKU PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH A PŘI MALBĚ STĚN

 • Nábytek musí být při stavebních, malířských a obdobných pracích důkladně ochráněn před působením stavebních materiálů a barev ochrannou fólií. Pro olepování používejte speciální lepicí pásky s nízkou přilnavostí (např. od firmy BEIERSDORF, TESSA 7296), a to tak, aby nedošlo poškození nábytku při strhávání pásky.
 • Nábytek v žádném případě nesmí přijít do styku s omítkou nebo jinou hmotou, která obsahuje agresivní látky (např. vápno, PRIMALEX). Tyto látky mohou způsobit neodstranitelné barevnostní změny na povrchové úpravě. Pokud přesto dojde k potřísnění nábytku těmito látkami, neprodleně je pomocí vlhkého hadříku odstraňte.
 • Nábytek chraňte před vysokou vlhkostí vzduchu, která může nenávratně poškodit povrchovou úpravu i konstrukci nábytku. Za těchto podmínek výrobce neručí za životnost, výrobek jako takový a ani za jeho funkční a estetické vlastnosti.

SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ – ZAJIŠTENÍ DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI

 • Podmínkou správné péče o dřevěný nábytek a truhlářské výrobky obecně, je správné a zdravé prostředí v místnosti bez výrazných změn.
 • Dřevěné výrobky reagují, jako všechno dřevěné, na okolní podmínky, zejména na relativní vlhkost vzduchu příslušnou změnou.
 • Relativní vlhkost vzduchu se v interiéru musí pohybovat celoročně maximálně do hodnoty 50%, v místnosti se doporučuje teplota mezi 20–22°C .
 • Nadměrná vlhkost vzduchu musí být z místnosti odváděna pravidelným větráním. Pokud není odváděna ven, sráží se a negativně působí i na nábytek.
 • Pravidelným větráním se vyhnete rosení skel oken a případného zavlhání zdiva s následnou možností vzniku plísní.
 • Dřevo samo o sobě je prodyšný materiál, kterým prochází vzduch, ale tato výměna samozřejmě není dokonalá. Vlhkostí jsou nejvíce zatíženy: kuchyně při vaření, koupelna a ložnice při spaní (člověk vyprodukuje během spánku až 1,5 litrů vody – dýcháním, potem…).
 • Při správném větrání zajistíte úsporu nákladů za topení a zdravé klima v domě.
 • Větrání musí být účelné a správně provedené.
 • Rychlé a efektivní je větrání mezi dvěma protilehlými okny.
 • Nadměrné větrání vede k tepelným ztrátám a naopak nedostatečné větrání nezajistí úplnou výměnu vzduchu.
 • Suchý a okysličený vzduch se zahřívá rychleji, tím má vytápění větší účinnost a ve vyvětrané místnosti získáte příjemné teplo.

Pro zajištění účinného větrání doporučujeme:

 • Ráno vyvětrejte všechny místnosti po dobu cca. půl hodiny, především pak ložnici.
 • V průběhu dne větrejte minimálně 2x až 3x po čtvrt hodině.
 • Orosené okno signalizuje, že je nutné vyvětrat.
 • Při tvorbě nárazové vlhkosti větrejte častěji (při vaření, mytí, praní, apod.).
 • Větrejte jednorázovým otevřením okna dokořán, tím dojde k intenzivní výměně vzduchu.
 • Vyklopením okna nebo mikroventilací lze větrat v létě (občasné vyvětrání otevřením oken dokořán je nutné).
 • V případě extrémně vysokých teplot nepouštějte do místnosti přehřátý vzduch a raději větrejte v noci.
 • V zimě raději větrejte častým a krátkodobým otevřením oken dokořán než dlouhodobým vyklopením okna do ventilační polohy. Ušetříte mnoho energie.
 • Po dobu větrání vypněte topení. Odstraňte překážky volného proudění vzduchu, nábytek by měl stát několik centimetrů od stěny, záclony by neměly viset před topením, ale měly by dosahovat pouze k parapetu.
 • Vlhký vzduch z místnosti odvádějte vždycky ven, nikdy ne do jiných místností.
 • Dveře od nevytápěných nebo málo vytápěných místností nechávejte uzavřené.
 • V době nepřítomnosti obyvatel domu doporučujeme zredukovat topení a i v době přítomnosti obyvatel zbytečně nepřetápět.

VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Nábytek s dokončenou povrchovou úpravou nevyžaduje žádnou další konečnou úpravu. Práce jako tmelení, broušení, zásahy do konstrukce apod. zcela odpadají a nesmí být v žádném případě prováděny; k těmto pracím dochází pouze v případě rekonstrukce nebo opravy nábytku a v době trvání záruční lhůty může spotřebitel tyto práce konat pouze s písemným svolením výrobce. Po skončení záruční lhůty tyto práce svěřte výhradně odborným firmám – neprovádějte je v žádném případě svépomocí.
 • Dobrou péčí věnujte také kování a otvíracím mechanismům pohyblivých částí. Nevkládejte cizí předměty do mechanismů kování ani do vnitřních částí (spojů) pohyblivých částí nábytku. Stejně chraňte kování výrobků před nadměrným vnikáním prachu, před vnikem kamínků a dalších tvrdých předmětů. Takto vzniklé předměty co nejdříve odstraňte. Při pohybu pohyblivých částí nábytku používejte výhradně rovnoměrný, nenásilný pohyb vyvarujte se rychlého nebo trhavého pohybu. Při vzniku problému s otevřením (zavřením) nepoužívejte nadměrné síly, ale ověřte, jaká překážka brání plynulé manipulaci. Nedá-li se překážka jednoduše odstranit, vyhledejte odbornou pomoc.
 • Vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů do plochy a hran může dojít k těžce opravitelným poškozením.
 • V blízkosti nábytku se rovněž vyvarujte manipulaci s otevřeným ohněm či cigaretou.
 • Pamatujte, že domácí a jiné zvířectvo může zanechat stopy i na Vašem nábytku.
 • UPOZORNĚNÍ:
 • V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neručíme za škody vzniklé neodborným ošetřením nebo údržbou.
 • Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku a přejeme Vám, aby Vám nábytek dlouho a dobře sloužil při každodenním provozu.