Rokycanova 784/9b, Olomouc +420 778 456 877 info@katpet.cz

Jak pečovat o nábytek

KUCHYNĚ: Návod na čištění

Kuchyně: návod na čištění

insert image

V námi vyráběných kuchyních používáme kombinaci několika druhů materiálů, a ke každému je třeba při čistění a údržbě přistupovat individuálně. Zajistíte tím dlouhou životnost, funkčnost a design Vámi vybraných dekorů.

Kuchyně je pracovní prostředí, které je v provozu několik hodin denně. Používá se zde také široké spektrum předmětů, surovin a chemikálií. Aby Vám vydržela krásná co nejdéle, je třeba dodržovat určité zásady.

Po montáži:

Při přebírání hotové zakázky si výrobek prohlédněte, zda je vše v pořádku. V případě nedostatků Vás prosíme ihned o jejich sepsání, abychom je mohli co nejdřív odstranit k Vaší plné spokojenosti. Při pozdější reklamaci se může v některých případech těžko posuzovat míra zavinění a doba, kdy k události došlo.

U zboží nebo dílů, k nimž je přiložen návod k použití a ošetřování přímo od výrobce nebo dovozce (např. dřezy, vodovodní baterie, elektrospotřebiče apod.) se řiďte pokyny v nich uvedenými.

U ostatního zboží se prosím řiďte následujícími doporučeními a pokyny:

DESATERO POUŽITÍ KUCHYNĚ:

 1. Nábytek je svou konstrukcí a použitými materiály určen pro běžné použití do domácnosti, nikoliv pro komerční použití s nadměrným namáháním a zvýšeným provozem (např. do veřejných, výrobních, obchodních, ubytovacích a nájemních prostor).
 2. Pokud je zboží uskladněno a používáno v nevhodných prostorech a nevhodným způsobem, nevztahuje se na něj zákonná záruční lhůta.
 3. Zboží musí být uskladněno a instalováno v místě s běžnými klimatickými podmínkami. Vysoká vlhkost, přímé působení vody, nadměrné tepelné namáhání, zejména v blízkosti topných těles varných zařízení a přímé sluneční záření je pro zboží škodlivé a může je poškodit nebo zkrátit jeho životnost.
 4. Nábytkové díly vyrobené ze dřeva, dřevotřískových desek a dalších materiálů choulostivých na přímé působení vlhka a vody, např. pracovní kuchyňské desky, je třeba stále udržovat v čistotě a suchu, zvláště v okolí dřezu, aby nedocházelo k zatékání vody pod desku do nábytku.
 5. Při vaření používejte účinný odsavač par pro zachycení mastnoty a odvod pachů a vlhkosti z prostoru. Horká pára přímo působící na nábytek jej může poškodit
 6. Na údržbu veškerého skříňového nábytku používejte suchý nebo mírně navlhčený měkký hadr a běžné saponátové čisticí prostředky, pokud jsou výrobcem čisticích prostředků na konkrétní povrch doporučovány. Zásadně nepoužívejte jakékoliv vysoce agresivní prostředky jako např. benzin, ředidla, aceton, kyseliny a prostředky s brusnými účinky. Vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů do plochy a hran – může dojít k těžce opravitelným poškozením. V blízkosti nábytku se rovněž vyvarujte manipulaci s otevřeným ohněm či cigaretou. Pamatujte, že domácí a jiné zvířectvo může zanechat stopy i na Vašem nábytku.
 7. Veškeré elektrické a plynové spotřebiče a zařízení včetně jejich připojení si dávejte pravidelně kontrolovat kvalifikovaným odborníkem – dle doporučení výrobce.
 8. Při práci v kuchyni, zejména při manipulaci s horkými a ostrými předměty a s elektrickými a plynovými spotřebiči, dbejte vždy zvýšené opatrnosti. Úrazy způsobené v kuchyni patří mezi nejčastější a nejvážnější úrazy v domácnostech.
 9. Obaly od zakoupeného zboží roztřiďte podle jednotlivých materiálů a odevzdejte do separovaného odpadu.
 10. Výrobek po skončení jeho životnosti odevzdejte do třídírny odpadu nebo na místo určené příslušným místním úřadem a vyhláškou nebo zákonem.

Korpusy skříněk – laminované dřevotřískové desky

 • korpusy Vaší kuchyňské linky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
 • dodáváme LTD od tuzemských dodavatelů např. KRONOSPAN i zahraničních např. EGGER – Rakousko; PFLEIDERRER – Německo.
 • udržují se běžnými tekutými čisticími prostředky pro domácnost
 • k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku
 • největší škody na skříňkách může způsobit voda, zvláště v místě okrajů desek a hran. Proto je nutné vždy vodu okamžitě utřít, aby nedošlo k nabobtnání materiálu (pozor na přelití květináčů na parapetech, poličkách a rampách!!)

Dvířka – fóliovaná MDF / dle pokynů dodavatele/

 • pro čištění použijte běžné čistící kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s folií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě
 • skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního)
 • skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější!
 • zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomoci jemného kartáčku, tento postup dle potřeby zopakujte
 • v případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15-20% (Sidolin-Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte jelenicí na okna.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům (např. ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol).

Dvířka – matná fólie MDF/ dle pokynů dodavatele/

Sametově matný vzhled pravého dřeva je u matných folií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvlášť u světlejších dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

 • skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního)
 • skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější!
 • zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku
 • tento postup dle potřeby zopakujte, na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!

Dvířka – lesklá fólie MDF, lak / dle pokynů dodavatele/

 • výrobky jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži
 • -povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Tím dojde ke stabilizaci konečných vlastností. Poté můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík nejlépe z mikrovlákna.
 • osvědčilo se i použít speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem a voskem
 • UPOZORNĚNÍ: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenové hydrokarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrasivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Dvířka – masiv, dýha/ dle pokynů dodavatele/

 • masivní dvířka ošetřujte přípravky určenými k čištění masivního dřeva
 • k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku
 • při ošetřování sledujte směr vláken dřeva přímočarými pohyby

Pracovní deska – vysokotlaký laminát / dle pokynů dodavatele/

 • čištění provádějte běžnými čisticími prostředky mimo prášků
 • k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku – nepoužívejte drátěnku!
 • pracovní deska je odolná pouze do 150°C
 • proto nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku
 • při odkládání horkého nádobí nebo krájení potravin použijte vždy podložku
 • po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha
 • spoje pracovních desek nevystavujte působení vlhkosti

Pracovní deska – technistone / dle pokynů dodavatele/

 • čištění lze provádět běžnými čisticími prostředky mimo hrubých brusných past a prášků
 • k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku – nepoužívejte drátěnku!
 • pracovní deska je odolná do 180°C
 • proto nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku
 • při odkládání horkého nádobí nebo krájení potravin použijte vždy podložku
 • po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha
 • stopy po styku s hliníkovým nádobím, kávou, vínem, či jiným alkoholem, se dají odstranit více koncentrovaným čisticím prostředkem
 • drobné oděrky nebo poškrábání pracovní desky se dá odstranit použitím jemné brusné pasty

Pracovní deska – přírodní kámen / dle pokynů dodavatele/

 • náročnost údržby je závislá na konkrétním materiálu a je nutné se řídit doporučením dodavatele pracovní desky, který doporučí postupy a prostředky pro správnou údržbu
 • používejte podložku při odkládání horkého nádobí
 • pro delší životnost pracovní desky používejte podložku při krájení a dělení potravin
 • přírodní kámen je více či méně porézní a při delším působení může dojít k zabarvení od přírodních nebo umělých barviv (červené víno, borůvky,…), proto je nutné skvrny co nejdřív odstranit

Pracovní deska Hanex – Corian – Polystone / dle pokynů dodavatele/

 • k čištění povrchů používejte běžné čisticí prostředky, kromě hrubých brusných past a prášků
 • používejte jemný hadřík nebo houbičku (nikdy nepoužívejte drátěnku)
 • povrch desky je odolný teplotě do 180°C – nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku
 • při odkládání horkého nádobí, krájení a dělení potravin použijte vždy podložku
 • po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha
 • na pracovní desce mohou vznikat trvalejší stopy po styku s hliníkovým nádobím, kávou, vínem, nebo jiným alkoholem, které se dají odstranit více koncentrovaným čisticím prostředkem
 • drobné oděrky nebo poškrábání pracovní desky se dá odstranit použitím jemné brusné pasty

Dřezové baterie / dle pokynů dodavatele/

Dřezové baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

1. Chromový lesklý povrch:

 • vysoce odolný povrch je velice jednoduchý pro údržbu
 • k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, při vysokém znečištění použijte speciální prostředky
 • čtěte a dodržujte návody výrobce, jinak hrozí poškození kovových i nekovových částí baterie
 • po použití čisticích prostředků baterii důkladně opláchněte!

2. Nerezový matný povrch

 • je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik
 • vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu
 • k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté písky

3. Titanový a ostatní barevné povrchy

 • jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou náchylné na hrubší zacházení
 • při neopatrném používání může dojít k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (např. bouchnutím hrnce o páčku nebo spršku)
 • k čištění těchto povrchů doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté písky
 • pozor na prstýnky, může dojít k poškrábání
 • nikdy nepoužívejte k čištění dřezových baterií suché prášky nebo drsné pasty.
 • pozor také na drsnou stranu mycích houbiček!!
 • v oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem.
 • také doporučujeme čištění perlátoru (sítka) v raménku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanesení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze supermarketů popřípadě v instalatérských potřebách. Není to nic speciálního, neboť je to normalizovaná součástka.

Nerezové dřezy / dle pokynů dodavatele/

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup:

 • po montáži je nutno dřez řádně vyčistit některou čistící pastou např. FRANKE-TWISTER, TORO, atd.
 • nedoporučujeme suché čistící prášky (např. CIF), došlo by k okamžitému poškrábání dřezu
 • dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty
 • po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou
 • v oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku FRANKE-SUNSHINE, FRANKE-TWISTER, TORO (nebo jinou pastou určenou na nerez nebo tekutým čistícím krémem) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin
 • nerezová ocel je odolný materiál a vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty ji však mohou poškrábat
 • pokud má být povrch udržen bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti
 • v kuchyních s myčkou doporučujeme minimálně jednou za 3 týdny řádné vyčištění dřezu
 • nejlepší údržba dřezu je mytí nádobí

Granitové dřezy / dle pokynů dodavatele/

Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zjevné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí.

 • dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody
 • v oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny, které jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou
 • do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny (jako je např. čaj, káva, červené víno atd.) a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití
 • pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene, nebo potírat rozkrojeným citrónem
 • můžete také vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene. Ten potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu
 • přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe (např. Franke Twister nebo Sunshine)
 • Váš granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby abrazivní houbičkou a čisticím prostředkem na dřezy
 • pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch
 • v případě delšího zanedbání údržby a následného zšednutí dna dřezu (usazení vodního kamene) je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí
 • Nezanechávejte ve dřezu vlhké čistící houbičky a hadříky přes noc, protože v sobě zadržují vodu, která zůstává pod nimi, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu
 • dbejte na to, aby dřez nepřišel dlouhodobě do styku s koncentrovanými bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s koncentrovanými kyselinami, s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky
 • pozor – nevylévat do dřezu horký olej, který má větší teplotu než 300°, může dojít k trvalému poškození povrchu dřezu
 • nepoužívejte dřez ke krájení potravin. Nepožívejte dřez k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu
 • dřez je odolný krátkodobému působení teplot až do 280°C a nemělo by dojít k jakémukoli poškození, pokud dojde k delšímu vystavení vysokým teplotám může dojít k poškození až deformaci povrchu. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu

Skleněný obklad

 • skleněný obklad z tvrzeného – kaleného skla se dodává z jednoho kusu
 • díky nízkému počtu spár je velmi nenáročný na údržbu
 • k údržbě skleněného obkladu používejte běžné čisticí prostředky na sklo

Údržba spotřebičů

Zde platí důležitá zásada – řídit se pokyny pro návod a údržbu jednotlivých výrobců spotřebičů. Většina výrobců vestavných elektrospotřebičů má ve svém sortimentu speciální čisticí prostředky, které najdete na jejich www stránkách, například: www.electrolux.czwww.whirlpool.czwww.bosch-home.com/czwww.franke.czwww.indesit.czwww.gorenje.cz atd.

Pečící trouba

 • většina moderních přístrojů je již opatřena speciálními povrchy a programy, kterými se sami čistí (funkce aquaclean, pyroluxe, perfectclean)
 • tam kde toto není, provádějte čistění co nejpravidelněji za pomocí saponátů pro mytí nádobí a eventuálně použitím speciálních čisticích prostředků na silně znečištěné plochy
 • pokud máte nerezový panel u trouby, respektujte zásady pro čištění jako u nerezových dřezů

Mikrovlnné trouby

 • nejlepším čistěním je předcházet velkému zanesení trouby
 • pravidelně provádějte vytření vlhkým hadříkem či houbou a proveďte vytření do sucha
 • na silné znečištění použijte speciální čisticí prostředek

Sklokeramické a indukční varné desky

 • provádějte pravidelné denní čištění, návod na použití by Vám měl napomoci, jaký čistič je vhodný pro daný typ
 • pro silně připečené zbytky používejte speciální škrabky a žínky, aby jste předešli škrábancům na desce
 • pod varnou deskou není vhodné skladovat jakékoliv předměty do vzdálenosti 100 mm (například mikrotenové sáčky). Varná deska se zahřívá i ve spodní části.
 • v případě instalace plynové varné desky doporučujeme použít ochrannou těsnící lištu k pracovní desce se zvýšenou tepelnou odolností

Myčky nádobí

 • většina moderních myček vyžaduje minimální údržbu a je vybavena samočistícím programem
 • občas je dobré myčku za pomocí klasického kuchyňského prostředku omýt, včetně mycích ramen, dále pravidelně čistit filtr a v případě většího výskytu vodního kamene použít speciální prostředek na odstranění vodního kamene

Odsavače par

 • účinnost odsavače není nikdy 100%, může docházet ke znečištění povrchu odsavače vodními parami a mastnotou
 • kovové tukové filtry jsou omyvatelné a konstruovány pro mytí v myčce
 • uhlíkové filtry (při recirkulačním režimu – digestoř bez odtahu) se neudržují, pouze se vyměňují – dle doporučení výrobce
 • je nutné čistit pravidelně a to běžnými saponátovými prostředky určenými pro kuchyně (např. JAR, PUR apod.)
 • při silnějším znečištěním je možno použít speciální prostředek
 • pokud je povrch odsavače z nerezového plechu, je možno využít z velké části zásady pro údržbu nerezových dřezů
 • k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, speciální spreje na nerez nebo čisticí ubrousky a sprej od firmy BERNER.

Chladničky

 • v dnešní době není nutné chladničky ani mrazáky odledňovat
 • neznamená to ovšem, že bychom tyto zařízení neměli udržovat
 • je vhodné občas všechny potraviny vyjmout a umýt vnitřní prostor vodou s běžnými saponáty, prostor osušit a nechat vyschnout
 • lze využit celou řadu speciálních prostředků na čistění lednice nebo na pohlcování pachů

Panty a kovové pojezdy

Naše firma nabízí na toto vnitřní vybavení kvalitní kování od renovovaných společností, jako je například kování od firem BLUM, HETTICH, STRONG a další.

 • Je dobré sledovat funkci jednotlivých systémů kuchyně. V případě složitějšího technického problému, který by mohl způsobit poškození daného výrobku nebo zboží, potažmo poškození funkčnosti celé kuchyně, se prosím laskavě obraťte s řešením na naši firmu
 • Pravidelně očistěte od prachu, soli, vody, octu či jiných potravin a jednou za 1-2 roky je lehce promažte olejem
 • Nevkládejte cizí předměty do mechanismů kování ani do vnitřních částí (spojů) pohyblivých částí nábytku. Stejně chraňte kování výrobků před nadměrným vnikáním prachu, před vnikem kamínků a dalších tvrdých předmětů. Takto vzniklé předměty co nejdříve odstraňte.
 • Při pohybu pohyblivých částí nábytku používejte výhradně rovnoměrný, nenásilný pohyb – vyvarujte se rychlého nebo trhavého pohybu. Při vzniku problému s otevřením (zavřením) nepoužívejte nadměrné síly, ale ověřte, jaká překážka brání plynulé manipulaci. Nedá-li se překážka jednoduše odstranit, vyhledejte odbornou pomoc.

Povrchy z hliníku, broušeného hliníku

 • ošetřujte pouze měkkým hadříkem, případně mírně navlhčeným čistou vodou
 • k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí
 • nedoporučujeme suché čistící prášky (např. TORO), došlo by k okamžitému poškrábání

Záruční listy ke spotřebičům:

V souladu s §620odst.(3) občanského zákoníku nejsou již k novým spotřebičům vydávány záruční listy. Jako doklad pro uznání záruky stejně jako v ostatních zemích EU slouží pořizovací doklad (faktura), která obsahuje typové označení spotřebiče a datum prodeje.

UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neručíme za škody vzniklé neodborným ošetřením nebo údržbou.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku a přejeme Vám, aby Vám kuchyně dlouho a dobře sloužila při každodenním provozu.