Rokycanova 784/9b, Olomouc +420 778 456 877 info@katpet.cz

admin 17. 1. 2022 0 Comment

[kc_row][kc_column width="12/12" video_mute="no" _id="296761"][em_section_title title="Realizace:" title_highlight="Šatna s pracovním stolem - RD Pasecký Žleb" title_icon="__empty__" show_bar="__empty__" show_img="yes" description="TWF0ZXJpw6FsIHZuaXTFmWt1IMWhYXRueSA4MTAwIFBFIHrDocWZaXbDoSBiw61sw6EsIG1hdGVyacOhbCB2aWRpdGVsbsO9Y2ggxI3DoXN0w60NCsWhYXRueSwgZHZlxZnDrSBhIHByYWNvdm7DrWhvIHN0b2x1IERUREwgSDMzMDNTVDEwIER1YiBIYW1pbHRvbiBwxZnDrXJvZG7DrSwNCsWhdXBsw61rb3bDqSBrb3bDoW7DrSBTVFJPTkcga3VsacSNa292w70gY2Vsb3bDvXN1diBzIHRsdW1lbsOtbSwgdsSbxaHDoWsgTWFyY2VsIHZlbGvDvQ0KY2hyb20gbWF0bsO9LCDDumNoeXRreSBQb3J0YSAgYnJvdcWhZW7DvSBuaWtsLCBzdG9sb3bDoSBub2hhIGt1bGF0w6EgbWF0bsO9IGNocm9tLA0KTEVEIG9zdsSbdGxlbsOtLg0K" title_lr="t_center"

admin 17. 1. 2022 0 Comment

Realizace: Pracovna - byt Olomouc město Knihovna s pracovním stolem - materiál DTDL K009 PW ořech výběrový tmavý,

Realizace: Pracovna, Olomouc - Nové Sady Představujeme realizaci pracovního stolu s knihovnou v Olomouci na Nových Sadech. Použitý

Realizace: Katedra genetiky UPOL Kompletní vybavení konferenční místnosti na katedře genetiky na univerzitě Palackého v Olomouci. Vyrobena byla

Realizace: Kanceláře Hněvotín Vybavení kanceláří obchodního a ekonomického úseku ve firmě WANZL spol., s.r.o. v Hněvotíně.

Realizace: Kanceláře Praha Vybavení recepce a zhotovení informačních tabulí pro úřad městské části Prahy 9, použitý materiál DTDL